Několik pravidel jak se chovat k půjčeným dekoracím:

  • dekorace jsou v době půjčení stále naším majetkem
  • chovejte se k dekoracím prosím tak, abyste zamezili jejich poškození nebo takovému znečištění, které by zamezilo jejich dalšímu používání
  • vezměte prosím na vědomí, že jakékoliv poškození, které dekorace znehodnotí nebo znečištění, které bude vyžadovat speciální čištění vám bude nákladově přeúčtováno, případně vám bude naúčtována cena pořízení nového kusu
  • potahy na židle, ubrusy, mašle a podobné věci nepropichujte, ani jinak neupravujte – stříháním, šitím apod.
  • při jakémkoliv problému se nebojte nás hned kontaktovat, všichni si přejeme aby váš svatební den byl ten nejhezčí a nic ho nekazilo

Při převzetí dekorací:

  • zkontrolujte si pečlivě počet, stav a kvalitu dekorací – jsme jen lidé a můžeme udělat chybu
  • pokud zjistíte nějaké poškození, které nebylo na první pohled patrné, IHNED nás kontaktujte abychom sjednali nápravu, v opačném případě vám může být poškození naúčtováno při navrácení

Při vracení dekorací:

  • dejte nám čas na kontrolu – obvykle se jedná o větší množství věcí, a trvá nějaký čas než vše zkontrolujeme, vypereme a zjistíme tak poškození nebo znečištění, které vyžaduje radikálnější (a tím pádem dražší) zásah
  • nebojte se nám ihned oznámit, pokud se vám „podařilo“ něco rozbít nebo zničit – ušetříte práci nám i sobě a upevníte naši vzájemnou důvěru, která je potřebná pro případnou další spolupráci
  • při použití dekorací – zejména potahů na židle, stoly, ubrusy apod. – počítáme s běžným zašpiněním, ušmudláním i opotřebením, v tom případě se nemusíte bát a vratnou kauci dostanete zpět celou